Om Röe Gård

Sedan 1991 bedrivs det publik verksamhet på Röe Gård. Då började Maria att odla eterneller vilket var oerhört populärt i början av 1990-talet. Verksamheten växte succesivt med försäljning av binderimaterial, presenter, slöjd med mera.
1994 öppnades vårt gårdskafé i det gamla 1800-talsmagasinet på gården och samtidigt gick vi med i ”Bo på Lantgård” för att hyra ut vår lägenhet i Flygeln. 2000 inledde vi ett samarbete med konstnärerna Lena och Gösta Linderholm för att sälja deras produkter.

År 2006 byggde vi ytterligare ett hus för uthyrning, Bovikstorpet, och 2009 byggde vi den nya restaurangen då vi ”växte ur” magasinet där vi dittills haft kaféet. Detta ledde i sin tur till att vi fick mer plats till butiken, som nu fyller upp hela magasinet.

Idag har vi en året-runt-öppen verksamhet där restaurangen står för den största omsättningen men kringverksamheten med butiken, uthyrningen och evenemangen är också viktiga delar i verksamheten. Vi sysselsätter idag cirka 15 personer varav fyra stycken jobbar 75-100 % under hela året och resterande är timanställda.

Maria är spindeln i nätet och har huvudansvaret för verksamheten och Paul ser till så att det tekniska fungerar. Men utan alla andra duktiga anställda som hjälper till skulle det ju inte fungera!

Maria är utbildad hushållslärare och jobbade med det under några år i början av 80-talet, men blev sedan landsbygdsrådgivare på Hushållningssällskapet 1986. Där jobbade hon med att utveckla lokala matkoncept under varumärket ”Västgården”. I början av 90-talet återgick Maria till läraryrket, då till Gullmarsgymnasiet i Lysekil. I samband med att vi satsade allt mer på hemmaplan för att utveckla verksamheten på Röe Gård slutade Maria 1995 som lärare.

Fastigheterna på Röe Gård ägs av Paul och Håkan Christensson som även driver Klevs Gård vid Bovallstrand.

Att Röe Gård ligger i en verkligt gammal kulturbygd vittnar stenåldersboplatsen ”Dammen” om. Här har vid arkeologiska utgrävningar 1989-1991 bland annat påträffats förkolnade hasselnötsskal som är närmare 8000 år gamla, samt ben av garfågel och flera andra djurarter. Man fann även en avfallsplats, en ”kökkenmödding”, från stenåldern – sådana finns bara några få av i hela Sverige.

På Röe Gård finns även en fornborg från 1400-talet. Går man upp på berget öster om vita boningshuset kan man se grunderna till tre byggnader och en liten damm. Vid den norra bergsfoten kan man också se resterna av den vallgrav som har omgärdat hela kullen en gång i tiden.

Vid utgrävningen 1989 fann arkeologerna även bland annat kanonkulor i sten, lans och pilspetsar som utgör tydliga tecken på att det gått ”hett till” på Röe Gård.

I början av 1660-talet kom Röe Gård i Margaretha Hvitfeldts ägo. Efter hennes död ägde Hvitfeldtska stipendieinrättningen gården fram till 1909 då den friköptes av Anders Patrik Hylander som då brukade gården. Släkten Hylander kom dock som förvaltare till Röe Gård redan år 1786.

Den släkt som numera äger och brukar gården har gjort det sedan 1943 då Johan Christensson köpte den av Sven Hylander.

Om historien och husen på gården finns mycket mer att berätta. Besök oss gärna så får ni läsa eller höra mer. I restaurangen har vi en permanent utställning med några av de föremål som hittats på gården, och om ni promenerar på våra vandringsleder kan ni läsa om de torp som en gång tillhört gården, om snäckskalsbanken och mycket mer.

Vårt lantbruk och skogsbruk

Lantbruket och skogsbruket på Röe Gård bedrivs tillsammans med Klevs Gård i Bovallstrand och du kan läsa mer om växtodlingen och skogsbruket på deras hemsida.

Start typing and press Enter to search